ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ ΤΟΥΟΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ

Το τμήμα φανοποιείου-βαφείου του συνεργείου μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την βαφή του αυτοκινήτου σας. Η σωστή προεργασία πριν την εφαρμογή του χρώματος, σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας υλικά βαφής που χρησιμοποιούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα.